FachadacFondo

LOGOconFondo

Line

Otero retrato

A Fundación Otero Pedrayo é unha fundación cultural de dereito civil que ten como obxectivo central o mantemento e promoción da memoira colectiva sobre o chamado no seu día "Patriarca das Letra Galegas" Ramón Otero Pedrayo, a través da custordia da súa Casa-Museo de Trasalba (Ourense). Para cumprírmo-los seus obxectivos, a Fundación promove unha Asociación de Amigos de Otero Pedrayo e realiza unha serie de actividades que xiran ó redor da celebración dunha festa anual na que se entregan uns Premios Otero Pedrayo a senlleiros valedores da cultura galega e na que se presentan as edicións do Patronato.
                                                                 
BANDEIRA BANDEIRA.ESP

BANDEIRA.ENG

NAV OTERO

NAV FUNDACION

NAV A CASA

NAV ACTIVIDADES

NAV ASOCIAMIGOS

SOBREcFondo

logo Caixa Gal

coa nosa cultura